Legislacja

Ujednolicenie poziomu kształcenia kierowców

10 lutego 2007

Ministerstwo Transportu pracuje nad systemem podniesienia jakości szkolenia kandydatów na kierowców. Starosta lub specjalna komisja w starostwie ocenią ośrodki szkolenia kierowców oraz samych instruktorów, a tych, którzy nie spełnią wymagań (lub uzyskają słabe wyniki, np. podczas szkoleń), mogą skreślić z ewidencji. By utrzymać się w zawodzie, instruktorzy co roku będą przechodzić dodatkowe szkolenia (kilkudniowe zajęcia dydaktyczno-doszkalające - obecnie wymagane jest tylko ukończenie kursu instruktorskiego i zdanie egzaminu państwowego). Na bieżąco mają być też monitorowane osiągnięcia poszczególnych instruktorów (np. liczba kursantów zdających egzamin, własne wyniki uzyskane na okresowych zajęciach doszkalających) oraz jakość szkoleń w poszczególnych ośrodkach. Prawdopodobnie wypadną też z rynku małe firmy, które nie mają na przykład sal wykładowych i profesjonalnie urządzonych placów manewrowych. “Gazeta Wyborcza" ocenia: zaletą jest ujednolicenie i podniesienie poziomu kształcenia kierowców; wadą - wzrost cen kursu na prawo jazdy, wzrost biurokracji i brak alternatywy dla ośrodków molochów. Trudno ocenić, czy postulowane rozwiązania zmniejszą korupcję wśród egzaminatorów i instruktorów.