Legislacja

Ułatwienia dla przedsiębiorców

24 października 2012

Rada Ministrów na swoim tygodniowym posiedzeniu debatowała nad pakietem zmian mających z założenia przynieść ułatwienia dla przedsiębiorców. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych barier administracyjnych, uproszczenie przepisów prawnych związanych z prowadzeniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz obniżenie kosztów funkcjonowania firm - to kluczowe kwestie regulowane w projekcie ustawy. Przyjęty projekt jest trzecią ustawą deregulacyjną. Przepisy dwóch poprzednich weszły w życie w 2011 r. Chodzi o ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Pierwsza z nich umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga - zmniejszyła uciążliwe obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców i obywateli. Nowe przepisy powinny poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami – czytamy w uzasadnieniu.

d3d1b16a88ad0261e586328fbc6b89882ada8f68

(Fot.: PD@N 445-24kprm)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: Korzystny pakiet zmian dla małego i średniego biznesu

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, ograniczenie zatorów płatniczych, zwiększenie dyscypliny płatniczej między kontrahentami oraz likwidacja barier administracyjnych - to najważniejsze cele przyjętego przez rząd projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. 

Ten projekt to trzecia ustawa deregulacyjna (ma obowiązywać od początku 2013 r.). Przepisy dwóch poprzednich weszły w życie w 2011 r. Pierwsza umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga - zmniejszyła uciążliwe obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców.

Trzeci pakiet deregulacyjny zawiera kolejne rozwiązania służące poprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez mikro-, małe i średnie firmy. Chodzi o przepisy, które upraszczają system podatkowy, poprawiają płynność finansową oraz ograniczają nieuzasadnione obciążenia administracyjne. Dzięki tym rozwiązaniom powinny obniżyć się koszty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zgodnie z projektem, zniesiony zostanie obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Zaproponowano ułatwienia w korzystaniu z ulgi na “złe” długi w obszarze VAT. Podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) będzie mógł dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie jest to 180 dni). Zaproponowano także rozwiązania, które mają służyć zmniejszeniu zatorów płatniczych. Wprowadzono regulacje ograniczające możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł (chodzi o rozliczenia podatkowe przeterminowanych faktur). W przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury podatnik (będący dłużnikiem) będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Natomiast, gdy termin płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty kosztów będzie przypadał na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Zapis ten wprowadzono w celu wyeliminowania wykorzystywania przez podatników dominującej pozycji wobec dostawcy towarów/usług poprzez wyznaczanie długich terminów płatności.