Legislacja

Ulgowe przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego

18 października 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.