Legislacja

Unia Europejska podniesie poziom szkoleń kierowców zawodowych

Autor: Rzeczpospolita

24 listopada 2005

Nowy rynek szkoleń kierowców samochodów ciężarowych i autobusów

Unia Europejska – ażeby zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i zredukować koszty paliwa - podniesie poziom szkoleń kierowców samochodów ciężarowych i autobusów.

Od kiedy: unijna dyrektywa 2003/59 dotycząca wszechstronnych szkoleń wejdzie do polskiego ustawodawstwa 10 września 2008 r. Na początek będzie obowiązywała jedynie kierowców autobusów, a rok później również kierowców ciężarówek (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t);

Zakres kursu: co najmniej 280 godzinne kursy będą obejmować m.in. 20 godzin indywidualnej jazdy, z czego 8 godzin można będzie odbyć na symulatorze. Wykłady będą dotyczyć budowy pojazdu, ale i teoretycznych zasad ekonomicznej jazdy. Kierowcy przyswoją takie pojęcia, jak moment i moc silnika, jednostkowe zużycie paliwa, użycie hamulców pneumatycznych i zwalniacza oraz relacje między oboma systemami czy dobór biegu w zależności od prędkości. kierowca nauczy się i przećwiczy zasady udzielania pierwszej pomocy. Kierowcy będą musieli też poznać przepisy dotyczące przewozów ładunków i osób. Przewidziano nawet wykłady na temat firm przewozowych i innych zagadnień ściśle związanych z rynkiem transportowym. Zdający na kategorię D i D+E (autobusy) będą musieli posiąść wiedzę na temat zasad uprzejmości oraz komfortowego przewożenia pasażerów;

Zasady egzaminu: egzamin teoretyczny ma trwać 8 godzin. Praktyczny 90 minut - część podstawowa, i 30 minut - dodatkowa (z jazdy w szczególnych warunkach, np. przyszły kierowca autobusów będzie musiał wykazać się umiejętnością łagodnego hamowania);

Uprawnienia: świadectwo kompetencji zawodowych (nazywane skrótowo KZ) zastąpi obecne świadectwo kwalifikacji. Do zdawania egzaminu na KZ trzeba będzie mieć ukończone 18 lat (kategoria C i C+E) lub 21 lat (kategoria D i D+E). Świadectwo kompetencji będzie ważne przez 5 lat, po czym będzie można je odnowić po 35-godzinnym szkoleniu okresowym. Kierowcy, którzy wcześniej uzyskali prawo jazdy na samochód ciężarowy lub autobus i świadectwo kwalifikacji, nie będą musieli zdawać egzaminu na KZ, lecz jedynie poddać się szkoleniom okresowym. KZ nie będzie wymagane od prowadzących pojazdy: wojskowe, strażackie, ratownicze, przeznaczone do użytku osobistego, poruszające się z prędkością poniżej 45 km/h.