Legislacja

Unieważnianie dokumentów pojazdów wycofanych

13 maja 2010

W życie wchodzi opublikowane 5 maja br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji. Przepisy rozporządzenia określają: sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych; wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu; wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu; sposób przechowywania zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3; sposób prowadzenia ewidencji zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3.