Legislacja

Unifikacja koloru taksówek - pytanie do ministra

25 lutego 2012

Poseł Michał Jaros złożył interpelację (nr 2286) w sprawie unifikacji koloru taksówek w obrębie gmin miejskich. Odpowiedzi udzieli minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Przypomnijmy o takich rozwiązaniach informowaliśmy na naszych lamach kilka dni wcześniej, dotyczyło to propozycji składanych we Wrocławiu. Tu przywołano także argumentację za propozycją mówiącą o poprawie bezpieczeństwa pasażerów, ale też o szansie wyeliminowania z rynku nielegalnych taksówek. Czy będą zmiany w ustawie - Prawo przewozowe?

 

Interpelacja (nr 2286)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie unifikacji koloru taksówek w obrębie gmin miejskich

Szanowny Panie Ministrze! Chciałbym zwrócić się z postulatem dotyczącym unifikacji koloru taksówek w obrębie gmin miejskich. Uważam, że zasadne byłoby wprowadzenie odpowiednich regulacji obligujących korporacje przewoźników do zmiany koloru taksówek jeżdżących w obrębie miast. Przemawiają za tym względy praktyczne - taksówki będą lepiej widoczne dla mieszkańców i turystów – oraz estetyczne. Jednolity kolor taksówek mógłby stać się symbolem danego miasta. Proponowana zmiana wymagałaby uzupełnienia art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601) o obowiązek dostosowania koloru taksówki do koloru określonego przez radę gminy.

W związku z przedstawioną sprawą uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytanie: Czy możliwe jest wprowadzenie postulowanych zmian mających na celu unifikację koloru taksówek w obrębie gmin miejskich?

Z poważaniem Poseł Michał Jaros

Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r.