Legislacja

Uregulowano system połączeń z numerami alarmowymi

29 sierpnia 2007

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Nowe przepisy zobowiązują dostawców usług telekomunikacyjnych do zapewnienia kierowania połączeń z numerem alarmowym 112 do centrum powiadamiania ratunkowego albo innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek powołanych do niesienia pomocy. Pozwolą również na szybką identyfikację miejsca, z którego wykonano połączenie. W przypadku telefonu stacjonarnego będzie to adres zainstalowania telefonu, natomiast przy połączeniu wykonanym z telefonu komórkowego operator poda geograficzne położenie numeru. Projekt zakłada utworzenie systemu, w którym będą gromadzone wszystkie połączenia z numerami alarmowymi. Będzie nim zarządzał prezesa UKE. Dane te będą udostępniane centrom powiadamiania ratunkowego oraz służbom ratunkowym. Do końca 2010 r., czyli do czasu zakończenia prac przy tworzeniu centrów powiadamiania ratunkowego, z systemu będą mogły korzystać podmioty, którym wojewodowie powierzą wykonywanie tych zadań.