Legislacja

Ustawa jednak trafiła do kosza. Prawa pieszych bez zmian

9 października 2015

944862dadabc0563bb346a64532130a7b8d0d04a

2fd7b2f36ba66c131540426cd3f6291ba2c915dc

86cfc2c5790ea338ad8bb066e608bb46c1c20f94

(525-11 fot. Krzysztof Białoskórski oraz 14 i 15)

Zakończyło się 102. posiedzenie Sejmu, ostatnie w VII jego kadencji. W ramach zaplanowanego porządku obrad Izba podtrzymała decyzję Senatu (przyjętą jednym głosej w dniu 1 października 2015 r., wniosek zgłosił senator Aldekander Pociej) o odrzuceniu nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym przyznającej pierwszeństwo pieszym przed przejściem bez sygnalizacji w życie. Pieszy miał uzyskać pierwszeństwo zarówno w sytuacji, gdy jest na jezdni, ale także gdzy ma zamiar na nią wkroczyć. Oznacza to, że nie wejdzie ona w życie. I tak kierowca nie będzie musiał ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który jedynie zbliża się do przejścia. To kierowca oceni, czy pieszy chce przejść i zatrzyma się. Przeciwnicy tego poglądu podkreślali po raz kolejny, iż w wielu krajach UE w świadomości kierowców oczywistym jest, że gdy widzą pieszego zbliżającego się do przejścia, pojazdy zatrzymują się. W dyskusji podnoszono takt, iż w noweli przewidziano termin wejścia w życie ustawy na 2017 rok, tu mając na względzie przeprowadzenie odpowiedniej kampanii informacyjnej. Opozycjoniści konsekwentnie przywoływali opinie, iż nowelizacja “naraża pieszych”. "W całej Europie Zachodniej są takie zapisy; każdy wie, jak tam kierowcy zachowują się przed przejściami" - mówił zaś wiceszef resortu infrastruktury Paweł Olszewski.

W głosowaniu 197 posłów było za odrzuceniem uchwały Senatu, 217 przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu (odrzucenie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów). Przypomnijmy uchwala w swoim wniosku mówiła o odrzuceniu ustawy w całości. I tak - zgodnie też z rekomendacją Komisji Infrastruktury - posłowie sprzeciwiając się odrzuceniu uchwały, odrzucili uchwaloną 25 września 2015 r. ustawę w całości.

3a4d6698035d63770f8e2cdc8c2bcbe1d0908c3c

(524-37)

Zgodnie z obecnymi przepisami pieszy, czekający na możliwość wejścia na przejście lub przechodzący przez jezdnię czy torowisko, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność. Natomiast pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nowelizacja zakładała, że także pieszy czekający przed przejściem ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Przed wejściem na przejście pieszy miałby jednak obowiązek zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa.