Legislacja

Ustawa o dostępie do zawodu przewoźnika uchwalona

5 kwietnia 2013

Zgodnie z porządkiem obrad trzeciego dnia 37. posiedzenia Sejmu RP zapoznano się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w spawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1205 i 1210). Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Przypomnijmy projekt dotyczy wdrożenia przepisów z "pakietu drogowego" PE i Rady z października 2009 r., na który składają się trzy rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych. Zgodnie z projektem ustawy wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego a podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego będzie uwarunkowane uzyskaniem odpowiedniej licencji wspólnotowej.