Legislacja

Ustawa o kierujących - dyskusja plenarna, a właściwie jej brak

25 czerwca 2014

34048200fb062d29fd6784a584d10fd7840c1f96

(497-2 fot. Rafał Zembrzycki)

2d377d244f370eceb5da5965ac48e6a091d000d7

ac162992d124bf9c2c1322416d2549a17ed6d5be

c6f8f0f97a741adbe5cfea4d2a582aa610f30b01

(497-3-5)

70. posiedzenie plenarne Sejmu RP w porządku obradw 31 punkcie porządku obrad SprawozdanieKomisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 2469 i 2478) - 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła. W związku z wagą spraw bieżących ten punkt porządku obrad rozpatrywano po godzinie 23.13 do godziny 23.29, czyli niewiele ponad kwadrans. Przebieg tego fragmentu debaty trwało... mniej niż kwadrans. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił Leszek Aleksandrzak (fot. 2) - poseł sprawozdawca. W sposób zwięzły w imieniu komisji zaproponowano wykreślenie poprawek 1, 9, 11, 12, 13 i 14 oraz przyjęcie pozostałych. Następnie 3. minutowe oświadczenia klubów. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej poseł Andrzej Kania w całości poparł propozycje komisji. Następnie przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca (fot. 3) - zaproponował przyjęcie wszystkich zgłoszonych w uchwale Senatu poprawek. W szczególności zwrócił uwagę na wagę poprawek 12 i 13, co do których strona społeczna zgłosiła swoje wątpliwości, i tak klub uznał, że ustawa powinna wejść w życie jak najszybciej. Stanowiska pozostałych klubów: Michał Pacholski - zgłosił uwagę do poprawki nr 2. Zadał pytanie do ministra w sprawie manualnych przekładni skrzyni biegów. Przytoczył pisemne wyjaśnienie resortu transportu określające taką za niebezpieczne. Klub uznał poprawkę za niedopuszczalną. Powiedział, że wszystkie poprawki poza tą poprą. Poprosił o wypowiedź.Bartłomiej Boldio - wystąpienie na piśmie. I Tomasz Kamiński: będzie głosował zgodnie ze stanowiskiem komisji. Jarosław Żaczek - będą głosowali za odrzuceniem poprawek 1, 9, 11 i 14 oraz za przyjęciem pozostałych w tym także poprawki 12 i 13. Po wyczerpaniu listy o wystąpienie został poproszony sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz (fot. 4). Wyjaśnił, iż w sprawie dopuszczenia do ruchu kierowców motocykli z manualną skrzynią biegów bez dodatkowego szkolenia będzie skutkowało potrzebą szczególnego przygotowania do wdrożenia takiego rozwiązania. Przypomniał, iż propozycję zgłosił senator Jackowski, z uzasadnieniem ewentualnego lobbingu, Senat tę zmianę przyjął. I tak dyskusja została zamknięta. Dyskusja w dniu kolejnym obrad Sejmu RP. (jm)

SEJM RP: Przedmiotem prac posłów było też stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Nowelizacja przywraca zasadę merytorycznej odpowiedzialności ministra właściwego do spraw transportu za treść pytań egzaminacyjnych oraz nadzoru nad nimi. Pytania będzie układać, weryfikować i zatwierdzać państwowa komisja. Propozycje pytań będą mogły być przedstawiane Komisji przez podmioty zewnętrzne. Zgodnie z ustawą baza pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminach na prawo jazdy będzie udostępniana. Natomiast pytania na egzaminach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nie będą informacją publiczną. W myśl nowelizacji egzamin na prawo jazdy będzie można zdawać na pojeździe innym niż ten, który należy do WORD - np. na tym, którym kursant jeździł w szkole jazdy. Pojazd ten będzie musiał jednak spełniać określone warunki wymagane do przeprowadzenia egzaminu państwowego, np. posiadać kamerę w kabinie. Ustawa uchyla też obowiązek odbywania szkolenia teoretycznego w szkołach jazdy. Na szkolenie kierowców składać się będzie część praktyczna, nauka udzielania  pierwszej pomocy oraz egzamin. Nowelizacja zakłada też, że osoby posiadające prawo jazdy od 3 lat będą mogły jeździć motocyklami o pojemności do 125 cm3 z manualną skrzynią biegów. Sejm uchwalił ustawę 9 maja 2014 r. Senat rozpatrzył ją 6 czerwca br. i zaproponował m.in. aby osoby posiadające prawo jazdy od 3 lat mogły prowadzić motocykle do 125 cm3 także z automatyczną skrzynią biegów. Izba druga chce też np. skrócenia do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy okresu, po którym możliwe będzie przystępowanie do egzaminu państwowego bez konieczności odbycia przez kandydata na kierowcę części teoretycznej szkolenia (ustawa przewiduje taką możliwość od 1 stycznia 2015 r.). Komisja Infrastruktury rozpatrzyła stanowisko Senatu 10 czerwca 2014 r. i rekomenduje przyjęcie części poprawek. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Leszek Aleksandrzak. Sejm podejmie decyzję w sprawie poprawek w bloku głosowań.