Legislacja

Ustawa o kierujących pojazdami - kolejny projekt

9 października 2006

Ministerstwo Transportu opublikowało kolejny projekt ustawy o osobach kierujących pojazdami – projekt opatrzony datą 18 września 2006 r. Akt następująco określa formy szkolenia: “Art. 22. 1. Szkolenie osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym lub o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem odbywa się w formie: 1) kursu – w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, pozwolenia wojskowego oraz pozwolenia do kierowania tramwajem; 2) kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą, zwanego dalej “kursem rozszerzonym” – w zakresie prawa jazdy kategorii B; 3) zajęć szkolnych – w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E i T”. Ustawodawca proponuje, aby akt wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.