Legislacja

Ustawa o kierujących uchwalona

26 listopada 2010

Na swoim posiedzeniu posłowie przyjęli ustawę o kierujących pojazdami było 259, przeciw 124 posłów, czterech wstrzymało się od głosu. Izba przyjęła dwie poprawki dotyczące m.in. dat wejścia w życie poszczególnych artykułów. Zgłoszony przez rząd projekt miał na celu zmniejszenie liczby ciężkich wypadków drogowych i zminimalizowanie nieprawidłowości w szkoleniu kierowców. Ustawa dostosowuje też polskie prawo do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Młodzi kierowcy, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B, będą przez dwa lata podlegać szczególnemu nadzorowi. Okres próbny ma być przedłużany w razie popełnienia przez nadzorowanych kierowców wykroczeń drogowych. W razie popełnienia dwóch wykroczeń kierowca będzie kierowany na kurs reedukacyjny, a w przypadku popełnienia trzech - prawo jazdy zostanie mu odebrane. Rozwiązania dotyczące okresu próbnego dla młodych kierowców obowiązują m.in. w Austrii, Francji, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Auta, którymi będą się poruszać świeżo upieczeni kierowcy, mają być specjalnie oznakowane - z tyłu i z przodu okrągłą naklejką z symbolem liścia klonowego. Zgodnie z ustawą zamiast karty motorowerowej będzie wydawane prawo jazdy kategorii AM uprawniające do prowadzenia motorowerów i lekkich pojazdów czterokołowych. Będzie je można wyrobić od 14. roku życia. Prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E będą ważne przez 15 lat, pozostałe przez 5 lat. Ustawa ma ponadto zapobiec wydawaniu praw jazdy osobom, które nie powinny prowadzić pojazdów ze względu na stan zdrowia. Sposobem na to ma być wprowadzenie ankiety zdrowotnej wypełnianej pod rygorem odpowiedzialności karnej. Inny cel ustawy to podniesienie kwalifikacji instruktorów prawa jazdy i zobowiązanie ośrodków szkolenia do przekazywania samorządowi powiatowemu informacji o kursach i ich uczestnikach. Nadzór nad samorządem ma w tej sprawie sprawować wojewoda. Instruktorzy zostaną również poddani dokładniejszym badaniom lekarskim i psychologicznym; będą też musieli co roku uczestniczyć w kursach doskonalących. Kierowcy, którzy uzbierają 24 punkty karne nie stracą - tak jak teraz - prawa jazda. Będą jednak musieli odbyć kurs reedukacyjny - zdecydował Sejm.

Uchwalona ustawa skierowana zostanie oczywiście do Senatu.

Macie Państwo pytania? Pytajcie.

My w Waszym imieniu poprosimy o opinie ekspertów.

Macie Państwo swoje przemyślenia, obawy itd., podzielcie się nimi z nami.

Piszcie: tygodnik@prawodrogowe.pl