Legislacja

Ustawa o modernizacji Policji przyjęta

13 stycznia 2007

Sejm bez głosu sprzeciwu przyjął ustawę o modernizacji Policji. W związku z tym komendant główny Policji Marek Bieńkowski wydał specjalne oświadczenie: W imieniu Policji bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uchwalenia ustawy o modernizacji Policji. Ustawa ta daje realną szansę wydźwignięcia polskiej Policji z głębokiej materialnej zapaści. Ale również nakłada na nas zobowiązanie aby działając w zdecydowanie lepszych warunkach Policja skuteczniej realizowała cel nadrzędny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski”.

Słowa kluczowe policja