Legislacja

Ustawa o ratownictwie medycznym opublikowana

20 października 2006

Opublikowano ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W życie wejdzie z dniem 1 stycznia 2007 r. z wyjątkiem art.64, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 20 października 2006 r., art. 18–22, 49 i 60, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 listopada 2006 r., art. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r., art. 52 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2008 r. Od przyszłego roku świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego będą finansowane zarówno przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i ze środków z budżetu państwa. Zgodnie z uchwaloną ustawą, nadzór nad funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego na terenie kraju będzie sprawował minister zdrowia, natomiast w województwie – wojewoda.

Słowa kluczowe ratownictwo drogowe