Legislacja

Ustawa o recyklingu pojazdów

24 kwietnia 2015

Sejm na swoim 91. posiedzeniu plenarnym uchwalił nowelę ustawy o recyklingu pojazdów (ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw). Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Przypomnijmy to projekt rządowy mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy odniesienia się do zarzutów formalnych transpozycji dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, konieczności osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz potrzeby doprecyzowania definicji, wymagań dotyczących odpowiedzialności producenta, wymagań w odniesieniu do punktów zbierania pojazdów oraz wymagań odnośnie prób strzępienia pojazdów. Dokument, uchwalony pod naciskiem Unii Europejskiej, nie zadowala ani firm zajmujących się przetwarzaniem pojazdów ani projektodawcę czyli polski rząd. Niebawem więc mają rozpocząć się prace nad ...zmianami w systemie recyklingu - czytamy w komentarzach prasowych.