Legislacja

Ustawa o transporcie zbiorowym wróciła do Komisji Infrastruktury

16 grudnia 2010

Komisja Infrastruktury debatowała nad uchwałą Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk r 3692).