Legislacja

Ustawowe doprecyzowanie procedur przy usuwaniu pojazdów

16 czerwca 2015

 

231d7570d5a090396571b65284724ded91ad2bd9

Doprecyzowane sprawy dotyczące kosztów usuwania, przechowywania i wyszacowywania pojazdów.

(519-90 fot. jola michasiewicz)

Wniesiono senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiciel wnioskodawców - senator Andrzej Antoni Matusiewicz. Nowela dotyczy doprecyzowania przepisów regulujących postępowanie z pojazdami usuniętymi z dróg. Tekst skierowano do opinii Biura Legislacyjnego i opinii co do zgodności z prawem UE.