Legislacja

Ustawy o transporcie w Senacie

14 grudnia 2010

Na swoim posiedzeniu Senat RP przyjął:

- bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym;

- wprowadził poprawki (53) do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

- wprowadził poprawki (7) do ustany o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.