Legislacja

Utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa

Autor: Dz. U. Nr 220, poz. 1884 oraz Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu i Budownictwa

2 listopada 2005

Opublikowano i z tym dniem wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie o utworzeniu Ministerstwa Infrastruktury. W par. 1 czytamy: “§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 122 poz. 1326) zmienia się nazwę “Ministerstwo infrastruktury” na nazwę “Ministerstwo Transportu i Budownictwa”. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązywania od 31 października 2005 r.