Legislacja

Uwaga na ograniczenia ruchu

18 maja 2008

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

21 maja 2008 r. od godz. 1800 do godz. 2200

22 maja 2008 r. od godz. 800 do godz. 2200

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t.

Słowa kluczowe ograniczenie ruchu