Legislacja

Uwagi do projektu rozporządzenie w/s. warunków technicznych pojazdów

24 sierpnia 2012

W imieniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK jej prezes Roman Stencel w dniu 24 sierpnia 2012 r. wniósł uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów:

Koszalin, 24.8.2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

00-928 WARSZAWA ul. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów

(konsultacje społeczne, pismo TD-5a-020-7wt/12 z 14.08.2012 r )

W nawiązaniu do pisma TD-5a-020-7wt/12 z 14.08.2012 r dotyczącego konsultacji społecznych n/w projektu rozporządzenia, w imieniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie przedstawiam następujące uwagi do projektu z 14.08.2012 r rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

W odniesieniu do wymogów dla pojazdów, którymi prowadzone jest szkolenie praktyczne nauki jazdy, postulujemy o wprowadzenie n/w zmian:

1. zwolnienie z obowiązku wyposażenia samochodu osobowego w ogumione koło zapasowe (§43 ust.1 pkt.8) jeżeli po przystosowaniu do zasilania gazem w miejscu przeznaczonym konstrukcyjnie na koło zapasowe umieszczono zbiornik z gazem.

2. wymóg dot. mim pojemności silnika 400 cm3 (§43 ust.2 pkt.3lit.a) nie dotyczy motocykla, którym prowadzona jest nauka jazdy w zakresie pr. jazdy kat. A2.

3. dopuszczalna masa całkowita pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy w zakresie pr. jazdy  kat. Cwynosi co najmniej 11 900 Kg (wymóg §43 ust.4 pkt.5lit.a)

Uzasadnienie

Ad. 1. Obserwujemy, że w takich sytuacjach koło zapasowe (dojazdowe) często jest przewożone wewnątrz samochodu co poważnie zagraża bezpieczeństwu osób jadących nim  w razie hipotetycznej kolizji albo gwałtownego hamowania

Ad. 2. Proponowana zmiana będzie skutkować zmniejszeniem wydatków na zakup motocykla ( resort oszacował go na kwotę 30 000 PLN) przy zachowaniu pozostałych wymogów, parametrów tj. mocy 25-35 kW i stosunku mocy do masy własnej max. 0,2 kW/kg

Ad. 3. Proponowana zmiana również będzie skutkować zmniejszeniem wydatków na zakup samochodu do szkolenia w zakresie kat. C pr. jazdy.

Przy czym podkreślamy, że obniżenie wartości DMC o 100 Kg nie wywoła żadnych negatywnych skutków w zakresie jakości prowadzonego szkolenia albowiem bezspornym jest, że na faktyczne zachowanie się pojazdu na drodze, sposób i technikę kierowania nim, przyśpieszenie, długość drogi hamowania, obciążenie elementów układu zawieszeń, przeniesienia napędu  itp. w takich samych warunkach drogowych - najistotniejszy wpływ ma rzeczywista masa całkowita, która dla kat. C ma wynosić co najmniej 10 000 Kg i której nie kwestionujemy!

Podkreślić należy również, że Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r., której przepisy implementuje do polskiego systemu prawnego projekt rozporządzenia - nakłada obowiązek ujednolicenia w systemach prawnych Państw członków UE warunków, zakresu i zasad w tym wymogów dla pojazdów jedynie w obszarze egzaminowania! Tak więc, powyższe propozycje, akceptowane również przez prawie wszystkie społeczne organizacje branży osk nie wymagają harmonizacji z przepisami wspólnotowymi, a ich wdrożenie zależy od woli MTBiGM.

Mamy szczerą nadzieję, że w trudnych czasach kryzysu, przy braku w ośrodkach szkolenia kierowców środków na rozwój czy inwestycje - Resort przychyli się do postulatów skutkujących obniżeniem wydatków inwestycyjnych bez szkody na jakość i efektywność procesów edukacyjnych.

Z poważaniem Prezes OIGOSK Roman Stencel