Legislacja

W aktualizacji ePD dostępny projekt zmian w ustawie o kierujących

15 czerwca 2013

Dostępna jest kolejna aktualizacja zbioru aktów prawnych elektroniczne PRAWO DROGOWE (ePD), jej stan prawny na dzień 15 czerwca 2013 r. Ujednolicone zostały teksty ustaw: o transporcie drogowym, o kierujących pojazdami oraz o pracownikach samorządowych i samorządzie powiatowym. Opublikowano także nowy tekst jednolity ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wśród projektów tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami – w wersji uzgodnionej na forum zespołu roboczego przedstawicieli stowarzyszeń ośrodków szkolenia kierowców oraz przedstawicieli Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 15.6.2013 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Projekt

ustawy

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Ustawa

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o transporcie drogowym

Ustawa

o pracownikach samorządowych

Ustawa

o samorządzie powiatowym

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431