Legislacja

W kodeksie drogowym o lokalizacji fotoradarów

8 maja 2013

 

a87536052d42ba04cced41f600d8c93c06c92e2c

(Fot.: PD@N 463-3)

 

Pierwszy dzień 39. posiedzenia Sejmu RP. W porządku obrad przewidziano m.inn. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 1182) - uzasadniał poseł Andrzej Adamczyk. Projekt dotyczy określenia przez ministra właściwego do spraw transportu lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących w pasie drogowym dróg publicznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, obowiązku prowadzenia przez ITD kontroli fotoradarowej wyłącznie w miejscach oznaczonych i w przypadku użycia pojazdów - po zaparkowaniu, pozbawienia ITD nadzoru ruchu drogowego na określonych odcinkach drogi, a także utworzenia Funduszu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projekt ma na celu uporządkowanie ustawienia fotoradarów. Zakłada m.in. ustalenie minimalnej odległości, w jakiej względem siebie powinny stać fotoradary. Według propozycji dochody z fotoradarów byłyby przeznaczone bezpośrednio na Krajowy Fundusz Drogowy. Propozycja Inicjatywa zmierza do celu ukrócenia praktyki stawiania fotoradarów przez gminy i pobierania z tego tytułu ogromnych środków, które następnie wpływają do budżetu i są przeznaczane na inne cele.