Legislacja

W kodeksie quad nie istnieje

18 stycznia 2008

Motoryzacyjna inwazja - takim mianem leśniczy i strażnicy leśni określają to, co dzieje się ostatnio w trójmiejskich lasach. W rezerwatach przyrody i w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym kierowcy rajdowych motorów urządzają sobie prawdziwy poligon doświadczalny. Podobnie miłośnicy samochodów terenowych. Największym problemem są jednak quady. Pod ich kołami ginie coraz więcej zwierząt, a straty wynikające ze spowodowanych przez nie szkód idą w setki tysięcy złotych – czytamy w “Dzienniku Bałtyckim”.

Mł. aspirant Macie Klenczon z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku:

Pytanie: Czym dla policji jest quad?
Odpowiedź: W ustawie prawo o ruchu drogowym taka kategoria pojazdu nie istnieje. By mógł poruszać się po drogach publicznych, musi zostać zarejestrowany. W tym wypadku właściwy urząd decyduje, jaki typ pojazdu jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym. Zdarza się, że quady są rejestrowane jako skutery lub pojazdy rolnicze. Najczęściej jednak nie są rejestrowane w ogóle, a to oznacza, że nie mogą korzystać z dróg publicznych.
Pytanie: Jakie w takim razie dokumenty obowiązują przy poruszaniu się quadem?
Odpowiedź: Jeśli kierowca nie jeździ nim po drogach publicznych lub w strefie zamieszkania, nie musi mieć żadnych uprawnień. Jeśli jednak chce poruszać się po zwykłych drogach, a pojazd ma pojemność do 50 centymetrów sześciennych oraz jego prędkość jest ograniczona do 45 km/h, kierujących obowiązują takie same zasady, jak przy jeździe motorowerem. Jeśli pojemność przekroczy 50 centymetrów sześciennych, a prędkość pojazdu 25 km/h, traktowany jest jako pojazd samochodowy. Wtedy jest już potrzebne prawo jazdy kategorii B.

Komandor Porucznik Grzegorz Goryński, rzecznik prasowy komendanta morskiego oddziału Straży Granicznej w

Gdańsku: Przy okazji patrolowania strefy nadgranicznej często poruszamy się po terenach zamkniętych. Straż Graniczna ma za zadanie chronić granic naszego kraju, ale także zapewnić porządek i bezpieczeństwo. Udział naszych funkcjonariuszy w patrolowaniu lasów wokół Trójmiasta jest znaczny. Podczas pracy w terenie oprócz quadów używają również różnego rodzaju motocykli terenowych i samochodów przeznaczonych do poruszania się po bezdrożach. W czasie poruszania się po terenach zamkniętych lasów państwowych działamy w porozumieniu z administracją Lasów Państwowych i Strażą Leśną. Często zdarza się nam upominać osoby jeżdżące po terenach leśnych, a nawet na wydmach. Staramy się być wszędzie tam, gdzie są zamknięte tereny, nie tylko leśne.