Legislacja

W Policji inaczej

2 czerwca 2007

Obowiązuje zmienione 3 kwietnia rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych dotyczące wzorów odznak policyjnych oraz zasad i trybu ich nadawania policjantom; doszły kolejne załączniki.

Słowa kluczowe policja
Źródło Obowiązuje zmienione 3 kwietnia rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych dotyczące wzorów odznak policyjnych oraz zasad i trybu ich nadawania policjantom; doszły kolejne załączniki.