Legislacja

W rozporządzeniu o montowaniu bagażnika rowerowego

28 kwietnia 2015

5dedf0ebee76ad36f65cccb8502387ae413859c8

(516-32)

Datą 28 kwietnia 2015 r. opatrzono projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Projekt wynika z coraz większego zainteresowania właścicieli pojazdów (lup np. rowerów) montowaniem bagażników z tyłu pojazdu. W związku z powyższym jest istotne, aby obowiązujący stan prawny realizował potrzeby społeczne zainteresowanych montażem takich bagażników – czytamy w uzasadnieniu noweli. Projekt zmiany rozporządzenia reguluje kwestię dopuszczenia montażu bagażnika na kuli urządzenia sprzęgającego, bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zakazujących zakrywania świateł zewnętrznych i tablic rejestracyjnych pojazdu. Rozporządzenie ureguluje kwestie wyposażenia bagażników w odpowiednie światła zewnętrzne i miejsce na tablicę rejestracyjną w przypadku zakrywania tylnych świateł pojazdu i tylnej tablicy rejestracyjnej przez zamontowany na pojeździe bagażnik. Projekt przygotowano do publikacji i konsultacji.