Legislacja

W Sejmie aktualnej sytuacji przewoźników

5 lutego 2012

Komisja Infrastruktury Sejmu RP zaplanowała swoje najbliższe posiedzenie na 14 lutego 2012 r. (wtorek) - w porządku obrad - “Informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o aktualnej sytuacji przewoźników wykonujących krajowe i międzynarodowe towarowe przewozy drogowe oraz o stanie wdrażania elektronicznego systemu poboru opłat na drogach w Polsce.