Legislacja

W Sejmie jest projekt kolejnej noweli ustawy o kierujących

9 grudnia 2012

bb52ced77e6853bd15c37e5e4df11b26b249362e

(Fot.: PD@N - 448-84jm)

Jak informuje portal INTERIA pl - “w Sejmie jest projekt kolejnej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Jeden z jej autorów, Stanisław Żmijan (fot.), powiedział PAP, że projekt analizują sejmowi prawnicy. "Najważniejsza ze zmian dotyczy przesunięcia terminu wdrożenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Projekt nie odnosi się do egzaminów na prawo jazdy" - podkreślił”

Jak sprawdziliśmy w kancelarii Sejmu wśród projektów ustaw, które zostały wniesione, ale nie nadano im jeszcze bieg (nie został nadany numer) jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Przypomnijmy - na tym etapie marszałek kieruje projekty ustaw do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekty ustaw, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii. Wracając do tego konkretnego projektu dotyczy on przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących rozszerzenia zakresu danych przetwarzanych w centralnej ewidencji kierowców (CEK) oraz regulujących działanie właściwych organów wobec kierujących pojazdami w oparciu o komunikacje z CEK na dzień 4 stycznia 2016 r. Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego w dniu 7 grudnia, tego też dnia skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych co do zgodności z przepisami Unii Europejskiej.