Legislacja

W Sejmie o kartach parkingowych i nieuprawnionym z nich korzystaniu

15 listopada 2012

W Sejmie RP odbyło się pierwsze czytaniekomisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowymi oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 823) - 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów - uzasadniał poseł Marek Plura. Druk 823 - Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń dotyczy wyeliminowania przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, w tym: utworzenia centralnej ewidencji tych kart i wydawania ich na czas maksymalnie 5 lat. Projekt ustawy zaostrza również karę za posługiwanie się kartą w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej Projekt przewiduje utworzenie centralnego rejestru kart parkingowych jako część Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), uprawnionych do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Kara za nieuprawnione korzystanie z karty wynosiła będzie do 5 tys. zł. Dodać należy, iż w obiegu jest ok. 650 tys. kart, te należałoby zweryfikować. Przypomnijmy, iż MSW zapowiedziało przebudowę systemu CEPiK, jego nowa wersja ma zacząć działać w styczniu 2016 r. Sejm głosami wszystkich klubów skierował projekt do dalszych prac w komisji infrastruktury.