Legislacja

W Sejmie o wspieraniu ekologicznych środków transportu

25 maja 2012

4feb6dd9f119c50bebbe873dad65f479c85df63e

(Fot.: PD@N 429-4jm)

^ We francuskim mieście Nicea w ostatnich latach zmodernizowano istniejącą linię tramwajową. W centrum miasta - części historycznej, tramwaje przejeżdżając przez te odcinki wykorzystują energię zgromadzoną w akumulatorach, na pozostałych częściach linii zastosowano zasilanie z napowietrznej sieci trakcyjnej o napięciu 750 V DC. Jest to pierwsza na świecie linia, gdzie planowo kursują pojazdy wykorzystując na części trasy sieć trakcyjną, a na części pobierając energię z baterii. Powodem do takiego działania była chęć zachowania obecnego wyglądu placów: Place Masséna i Place Garibaldi z widokiem pozbawionym sieci trakcyjnej. Powodem, iż nie została dopuszczona na nich trakcja był także coroczny nicejski karnawał wymagający dużych wysokości. CANCA złożyło zamówienie w 2004 roku w koncernie Alstom na dostawę kompleksowego systemu z 20 tramwajami Citadis. Na torowiskach wprowadzono zabezpieczenia przeciw hałasowi np. trawniki pomiędzy torami.

Poseł Witold Pahl zaadresował do ministra środowiska interpelację (nr 3821) w sprawie wspierania ekologicznych środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji tramwajowej. Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedziała, iż w ramach priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, dla którego instytucją pośredniczącą jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej istnieje możliwość finansowania przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków. Natomiast w Radzie UE trwają prace nad nowa perspektywą finansowa 2014-2020, a przed ich zakończeniem nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi o utworzenie specjalnych funduszy wspierających transport przyjazny środowisku

 

 

Interpelacja (nr 3821)

do ministra środowiska

w sprawie wspierania ekologicznych środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji tramwajowej

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej UE zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy planowane jest utworzenie w ramach Programu Operacyjnego “Infrastruktura i środowisko” funduszu wspierającego ekologiczne środki transportu ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji tramwajowej.

W Polsce obecnie współwystępują dwie przeciwstawne tendencje w zakresie komunikacji tramwajowej. Wiele samorządów likwiduje linie tramwajowe lub ogranicza ich zasięg ze względu na wysokie koszty ich budowy i modernizacji. Równocześnie jest też niemała liczba większych miast, które starają się rozwijać ten środek transportu.

Podstawowym wyzwaniem w latach 90. XX w. było zahamowanie procesu dalszej degradacji infrastruktury oraz taboru. Dopiero pojawienie się dotacji unijnych pozwoliło na sfinansowanie bardziej ambitnych planów. Sieci tramwajowe rozbudowywane są przede wszystkim w większych miastach: Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu; wśród mniejszych miast jedynym pozytywnym wyjątkiem jest 125-tysięczny Elbląg regularnie inwestujący w tabor oraz budowę nowych odcinków. Pozostałe miasta ograniczają się przede wszystkim do utrzymania tego, co już jest, inwestując okazjonalnie. Budowę pierwszej od 1959 r. nowej sieci tramwajowej rozpoczął Olsztyn.

Z uwagi na ceny fabrycznie nowych tramwajów niskopodłogowych większy ich napływ zaobserwować można dopiero w przeciągu ostatnich kilku lat dzięki unijnemu wsparciu, jednak ogólne tempo wymiany taboru wciąż nie jest wystarczające, by można było zastąpić stare pojazdy przed końcem ich przewidywanego okresu eksploatacji. Dlatego część przedsiębiorstw tramwajowych importuje używane tramwaje z zagranicy i poddaje je modernizacji - liderem takiej polityki jest Kraków, gdzie - pominąwszy fabrycznie nowe wagony - importowane pojazdy stanowią większość floty. Inną cechą charakterystyczną dla polskiej polityki taborowej są duże przetargi celem nadrobienia wieloletnich zaniedbań. Największy europejski przetarg w ostatnich latach ogłosiła Warszawa, deklarując chęć zakupu ponad 186 tramwajów naraz.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji co do planów i możliwości utworzenia specjalnych funduszy wspierających ten rodzaj transportu.

Z poważaniem

Poseł Witold Pahl

Gorzów Wlkp., dnia 10 kwietnia 2012 r.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ:

 

Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją posła Witolda Pahla w sprawie wspierania ekologicznych środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji tramwajowej informuję, iż w ramach priorytetów środowiskowych I-V Programu Operacyjnego “Infrastruktura i środowisko”, dla których instytucją pośredniczącą jest minister środowiska, nie ma możliwości wspierania ekologicznych środków transportu, natomiast w ramach priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, dla którego instytucją pośredniczącą jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej istnieje możliwość finansowania przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków.

Jednocześnie informuję, iż obecnie trwają prace w Radzie Unii Europejskiej dotyczące rozporządzeń dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020, więc nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi, czy będzie możliwe utworzenie specjalnych funduszy wspierających transport przyjazny środowisku.

Z poważaniem