Legislacja

W Sejmie w sprawie młodych kierowców i bezpłatnych kursów brd

5 listopada 2012

Poseł Piotr Zgorzeliski złożył interpelacje (nr 10170 i nr 11290) w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Parlamentarzysta podkreśla, iż na drogach coraz więcej młodych kierowców, którzy stwarzają zagrożenia dla ruchu drogowego. Rozwiązaniem problemu braku doświadczenia młodych byłoby - w ocenie posła - bezpłatne kursy doskonalenia techniki jazdy. Odpowiedzi na zadane w tym zakresie pytania udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jego treść w najbliższym czasie. Co Państwo sądzicie o propozycji posła?

 

 

Interpelacja (nr 10170)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Szanowny Panie Ministrze! Ruch pojazdów po drogach publicznych w Polsce jest bardzo duży. Na drogach publicznych jest również coraz więcej młodych kierowców stwarzających potencjalne zagrożenie dla ruchu drogowego.

Zagrożenie, o który mowa, często nie jest spowodowane przez samych młodych kierujących, ale przez innych kierujących, warunki atmosferyczne, nieprzewidziane przeszkody na drodze oraz wypadki losowe. Wielu doświadczonych kierowców jest w stanie opanować pojazd wpadający w poślizg, odpowiednio zareagować na nieprzewidziane wtargnięcie na jezdnię itd. Młodzi kierowcy z uwagi na brak doświadczenia nie są w stanie odpowiednio zareagować, a często nawet reagują bardzo źle, co prowadzi do zdarzeń drogowych. Należy pamiętać, że nie zawsze przyczyną zdarzeń jest prędkość i brak rozwagi, ale często jest to zaskoczenie nowym, nieprzewidzianym zdarzeniem.

Wiadome jest, iż nie każdy kierujący będzie mistrzem kierownicy i będzie potrafił w sposób celujący zareagować na zagrożenie. Młody kierowca, który nigdy przedtem nie miał doświadczenia z poślizgiem samochodu, nie ma wyrobionego nawyku zachowania, a nawet kompletnie nie wie, co ma w tej sytuacji zrobić.

Kursy i egzaminy na prawo jazdy uczą podstawowej techniki jazdy, zasad ruchu drogowego i zachowania na drodze w normalnych warunkach. Nie można przeprowadzić egzaminu z umiejętności prowadzenia samochodu w warunkach ekstremalnych, ponieważ byłoby to bardzo niesprawiedliwe dla wielu słabych kierowców, przemierzających w roku zaledwie kilkaset kilometrów, dla których prawo jazdy niezbędne jest do normalnej egzystencji. Z drugiej strony każdy kierowca powinien mieć możliwość doświadczenia w warunkach kontrolowanych zachowania auta podczas poślizgu oraz powinien poznać podstawowe zasady zachowania w takiej sytuacji. Większości kierowców, zwłaszcza młodych, nie stać na wykupienie kursu w szkole demonstrującej, jak reagować na sytuacje kryzysowe na drodze.

W uznaniu wielu użytkowników dróg państwo powinno zapewnić możliwość nieodpłatnego przeszkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy w warunkach ekstremalnych i nieprzewidzianych. Takie szkolenie, np. w czasie trwania kursu na prawo jazdy lub bezpośrednio po otrzymania dokumentu potwierdzającego możliwość prowadzenia pojazdu, przyczyni się do zwiększenia świadomości kierujących, pomoże w podjęciu szybkiej decyzji w momencie wystąpienia zagrożenia oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich kierujących poruszających się po drogach publicznych.

W związku z powyższymi problemami i wątpliwościami zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1.Jakie są praktyczne działania ministerstwa w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście występowania nieprzewidzianych zagrożeń?

2.Czy ministerstwo przewiduje organizację ww. szkoleń przeprowadzanych nieodpłatnie, np. przez policjantów z ruchu drogowego?

3.Czy ministerstwo posiada informację, ile zdarzeń drogowych spowodowanych jest przez kierujących zaskoczonych zaistniałą sytuacją na drodze?

Z poważaniem

Poseł Piotr Zgorzelski

Warszawa, dnia 9 października 2012 r.