Legislacja

W Sejmie w sprawie opłat za egzaminy na prawo jazdy

16 kwietnia 2012

Poseł Andrzej Szlachta zgłosił interpelację nr 3943 w sprawie planów zwiększenia opłat za egzaminy na prawo jazdy. Odpowiedzi udzielić ma minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.