Legislacja

W sprawie jeszcze większej ilość miejsc egzaminacyjnych

18 lipca 2016

e6b59f27d22aebf9730487b7bc495fad2676cf24

W maju 2016 r. stołeczny WORD oddał do użytku oddział terenowy zlokalizowany w Grójcu

(543-20 fot. WORD Warszawa)

Poseł Kazimierz Moskal zgłosił interpelację nr 4965 w sprawie zmiany przepisów dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie rozszerzenia kręgu miast, w których przeprowadza się egzamin. Zmiany te mają doprowadzić do zmniejszenia korków i natłoku samochodów szkół jazdy na ulicach miast – uzasadnia poseł – w miastach, w których istnieją obecnie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowy. I dalej pisze: zwiększy się egzaminu na prawo jazdy dla mieszkańców mniejszych miast i dla sąsiadujących z nimi gmin wiejskich. Zmniejszą się też koszty szkolenia kandydatów na kierowców. Adresując swoją interpelację do ministra transportu poseł stawia pytania:

1. Czy docierają do Ministerstwa apele o zmianę przepisów dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców?

2. Czy Ministerstwo dostrzega możliwość rozszerzenia kręgu miast, w których przeprowadza się egzamin?

3. Czy Ministerstwo posiada dane na temat dostępność ośrodków zdawania egzaminów na prawo jazdy w innych krajach Unii Europejskiej? Jak na tle innych krajów wygląda sytuacja w Polsce?

4. Czy, kiedy i jakie działania zostaną podjęte w tej kwestii?