Legislacja

W sprawie kar dla kierowców

8 lipca 2015

W sprawie kar dla kierowców złożone zostały interpelacje adresowane do ministra infrastruktury (nr 33035) i do prezesa rady ministrów (nr 33036). Składający poseł Piotr Krzysztof Ćwik pisze: Według poselskiego projektu ustawy, nad którym pracuje obecnie Komisja Infrastruktury, za przekroczenie prędkości czy inne wykroczenia drogowe pracowników ma odpowiadać pracodawca w formie kar administracyjnych. Planowane nowe prawo może być bardzo obciążające finansowo na przykład dla właścicieli firm dysponujących dużą flotą pojazdów. W związku z tymi informacjami, chciałbym zadać następujące pytania:

1.Dlaczego tworzone prawo będzie kolejnym mocny obciążeniem m.in. dla firm transportowych, które od początku bieżącego roku borykają się z nieuregulowaną kwestią płatności stawki dziennej dla kierowców przejeżdżających przez terytorium Republiki Federalnej Niemiec?

2.Czy strona rządowa gwarantuje konstytucyjność proponowanych zmian?

Odpowiadając, sekretarz stanu w MIR Paweł Olszewski wyjaśnił, że procedowany obecnie w sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3222) nie został wniesiony przez Rząd, lecz jest projektem poselskim. Jednocześnie informował, że w najbliższym czasie strona rządowa przedstawi propozycje zmian do tego projektu, mające na celu ograniczenie jego zakresu regulacji jedynie do przepisów przewidujących pozbawienie straży gminnych (miejskich) uprawnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń rejestrujących. W odniesieniu do kwestii konstytucyjności proponowanych rozwiązań, dodał, że powyższe propozycje zmian, które zaproponuje strona rządowa do projektu ustawy o druku nr 3222, będą zgodne z Konstytucją.