Legislacja

W sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

25 lutego 2013

102956eb8ae5b3fd66496ba18ba27bf9679a524e(Fot.: PD@N 457-16jm)

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Został on ponownie przesłany do uzgodnień międzyresortowych. Rozporządzenie określa:

*szczegółowe programu kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne;

*szczegółowy tryb postępowania w sprawie wydania i przedłużenia zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne;

*wzór zezwolenia na kierowania pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz wzory innych dokumentów;

*wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Dokument jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych.