Legislacja

W sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

28 grudnia 2011

Departament Transportu Drogowego opublikował projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Stan prac - uzgodnienia międzyresortowe. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż. Nowy akt ma wejść w życie 19 października 2012 r.