Legislacja

W sprawie poświadczenia uprawnień kierowania prywatnymi pojazdami

20 maja 2013

0c57b5ca427350fdee5829c8a1778f44198a66a5

(Fot.: PD@N 465-68mtbigm)

Jak informuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: 20 maja br. w Stuttgarcie podpisane zostało Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie Poświadczenia uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi. W imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej porozumienie podpisał podsekretarz stanu w MTBiGM Maciej Jankowski, a w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych Major Generał Mark O. Schissler, dyrektor ds. strategii i polityki Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Europie.

Porozumienie jest pierwszym z szeregu planowanych do zawarcia porozumień wykonawczych, doprecyzowujących warunki określone w zapisach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 66, poz.422), która została podpisana w grudniu 2009 roku w celu wzmocnienia współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie obronności.