Legislacja

W życie wchodzą zmiany w ustawie o autostradach płatnych

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

9 lutego 2006

Zaczyna obowiązywać zmiana w ustawie o autostradach płatnych. Nowelizacja wynika z zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. Ustawodawca określił m.in.: zasadę, iż 80% opłaty paliwowej zasila Fundusz Autostradowy, natomiast 20% Fundusz Kolejowy.

Słowa kluczowe autostrady ustawy