Legislacja

Warszawskie fotoradary

2 maja 2010

Przekraczanie dopuszczalnych prędkości to wykroczenie najczęściej popełniane przez polskich kierowców. Pośpiech i brak wyobraźni powodują, iż pędzimy coraz szybciej nie zważając na bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników dróg. Od początku roku policjanci warszawskiej “drogówki” przy pomocy fotoradarów wykonali 8870 zdjęć pojazdów, które przekroczyły dopuszczalną prędkość.

W 2009 roku (do końca listopada) na drogach Warszawy doszło do 882 wypadków drogowych, w wyniku których 90 osób poniosło śmierć, a 1026 doznało obrażeń ciała oraz 18839 kolizji drogowych. Kierujący pojazdami byli sprawcami 750 wypadków drogowych (85% wszystkich wypadków). Do najczęstszych przyczyn zdarzeń spowodowanych przez kierujących należy:

nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 221 (29%);

nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 207 (27%)

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 124 (16%).

Do podstawowych zadań policji ruchu drogowego należy podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia liczby osób zabitych w wyniku wypadków drogowych. O ile trudnym do ujawnienia jest nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych czy nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, to już do ujawniania przekraczania prędkości policjanci dysponują narzędziami w postaci Ręcznych Mierników Prędkości (tzw. “suszarki”) oraz fotoradarów. Są to urządzenia montowane w masztach i używane jako przenośne.

Na terenie Warszawy są zainstalowane maszty do fotoradarów. Ponieważ kierowcy najczęściej wiedzą, gdzie te maszty stoją, w miejscach tych zwalniają i pilnują, aby nie przekraczać prędkości dopuszczalnych. Natomiast poza tymi miejscami już nie stosują się do ograniczeń. Może spotkać ich przykra niespodzianka, ponieważ fotoradary jako urządzenia przenośne są ustawiane w różnych miejscach – takich, w których dochodzi do największej liczby wypadków drogowych.

Z uwagi na fakt, iż liczba wykonanych zdjęć jest ogromna, w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w maju 2004 r. został powołany Referat do Spraw Wykroczeń. Pracuje w nim 12 policjantów, którzy zajmują się tylko i wyłącznie wykroczeniami ujawnionymi na zdjęciach.

Kierujący nie zdają sobie sprawy, że zdjęcia ukazują nie tylko prędkość pojazdu, ale również niezapięte pasy bezpieczeństwa czy rozmowę przez telefon komórkowy.

Od początku roku do końca listopada za pomocą fotoradarów wykonano 7950 zdjęć przekroczenia prędkości. Policjanci w tych sprawach:

zastosowali 90 pouczeń,

nałożyli 4517 mandatów karnych,

skierowali wnioski o ukaranie do Sądów Grodzkich w 1100 przypadkach.

Słowa kluczowe fotoradary policja Warszawa