Legislacja

Warunki bezpiecznej kolejki turystycznej

30 lipca 2009

4e486e3da8c4138b971037032a5b5eb0f101959b 

(Fot.: PD@N 309-17 jm)

Opublikowanymi w ostatnich dniach nowelami do ustawy - Prawo o ruchu drogowym wprowadzono nową kategorię pojazdu – kolejkę turystyczną. Ministerstwo Infrastruktury opracowało właśnie projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Przewidziano w nim, iż pojazd wchodzący w skład kolejki turystycznej powinien spełniać warunki techniczne określone w art. 66 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, § 2, 3, 5, dziale IV rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz warunki dodatkowe określone w niniejszym rozporządzeniu. Ponadto projekt określa dodatkowe warunki techniczne dla pojazdu ciągnącego oraz przyczepy przeznaczonej do przewozu osób z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z przeznaczenia pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej. Przepisy rozporządzenia są w pełni zgodne z normami i przepisami Unii Europejskiej.