Legislacja

Warunki techniczne dla nowych znaków drogowych

15 czerwca 2011

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wprowadzony zostanie nowy znak drogowy – Znak D-39a - Opłaty drogowe. Znak ten stosuje się na drogach w pobliżu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych. Dodatkowo można umieszczać znak D-39a na parkingach w pobliżu granicy państwa oraz przed punktem poboru opłat położonym w pobliżu tej granicy. Dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w trzecim wierszu tekstu pod napisami w języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, z którego droga prowadzi przez granicę państwa (przejście graniczne).

Wprowadzone zmiany dotyczą także:

- znaku z numerem drogi krajowej (E-15a);

- znaku z numerem drogi wojewódzkiej (E-15b);

- znaku z numerem autostrady (E-15-c);

- znaku z numerem drogi ekspresowej (E-15d);

- znaku szlaku drogowego z numerem drogi międzynarodowej (E-16);

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

eeb1269830cc9338b2889455a7d05ddce24be35a(Fot.: PD@N 391-3)

^D-39a - Opłaty drogowe

88ce150bce20c589bd288c7b47c9b97d6d40a6df(Fot.: PD@N 391-4)