Legislacja

Wątpliwości w sprawie świateł mijania wracają

15 lutego 2012

Poseł Marek Polak wniósł interpelację (zarejestrowaną pod numerem 1992) w sprawie zniesienia nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę, bez względu na porę roku. Adresatem jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Interpelacja (nr 1992)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie zniesienia nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę, bez względu na porę roku

Obecne przepisy przewidują konieczność poruszania się po drogach publicznych pojazdów silnikowych z włączonymi światłami mijania przez całą dobę, bez względu na porę roku. Przepisy te funkcjonują już niemal od 5 lat. Tymczasem liczba wypadków na polskich drogach w ciągu tego okresu nie spadła.

Włączone w dzień światła mijania sprawiają, że dostrzeganie obiektów niewyposażonych w nie, takich jak piesi, rowerzyści, zwierzęta, pojazdy zaprzęgowe, maszyny rolnicze, jest utrudnione, ponieważ światła te podnoszą próg widzialności, poniżej którego oko ludzkie nie reaguje lub reaguje z opóźnieniem.

Jazda z włączonymi światłami mijania przez całą dobę jest nieekonomiczna i nieekologiczna, gdyż zarówno zwiększone zużycie paliwa, jak i zużycie żarówek i akumulatorów, a co za tym idzie, konieczność produkowania ich w większej ilości negatywnie wpływają na środowisko. Światła mijania zostały tak zaprojektowane, aby oświetlać drogę przed samochodem, dlatego nie nadają się do sygnalizowania obecności samochodu. Do tego celu służą specjalnie zaprojektowane światła do jazdy dziennej, w które wyposażone są wszystkie nowe samochody sprzedawane w Polsce. W samochodach niewyposażonych w światła do jazdy dziennej rolę tę mogłyby pełnić światła pozycyjne. Dlatego też wskazane byłoby wprowadzenie nakazu używania świateł do jazdy dziennej - jeśli pojazd jest w nie wyposażony - lub świateł pozycyjnych w pozostałych przypadkach w okresie od 1 marca do 30 września. Oznaczałoby to zniesienie obowiązku jazdy w tym okresie na światłach mijania i utrzymanie go w pozostałej części roku.

Nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania nie obowiązuje w wielu krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Szwajcarii i we Francji, co więcej, nakaz taki został wycofany w Austrii.

Pytanie: Czy rząd, uwzględniając postulaty i opinie wielu środowisk, widzi możliwość zniesienia nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę w okresie od 1 marca do 30 września?

Pozostaję z wyrazami szacunku

Poseł Marek Polak

Andrychów, dnia 14 lutego 2012 r.