Legislacja

Wchodzi w życie…

Autor: Prawo Drogowe

24 września 2005

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. Nr 172, Poz.1440)

Źródło Prawo Drogowe