Legislacja

Wchodzi w życie ustawa o zwrocie akcyzy

19 lipca 2008

Wchodzi w życie ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia samochodu osobowego. Zapraszamy do poradnika mówiącego jak odzyskać nadpłatę. Nowe zasady opodatkowania sprowadzanych z UE aut to dobra wiadomość dla podatników, którzy w okresie od 1 maja 2004 do 30 listopada 2006 r. sprowadzili do Polski z zagranicy samochód starszy niż dwuletni. O jutra podatnicy mogą odzyskać nadpłaconą sumę. Zmiana przepisów jest też korzystna dla osób, które już uzyskały zwrot akcyzy, ale mniejszy niż wynika to ze specjalnej ustawy. Podatnicy ci mogą wnioskować o odzyskanie brakującej części nadpłaty. Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego wydaje się być przydatna dla podatników, gdyż wyjaśnia kwestie całego procesu zwrotu akcyzy, określa w sposób bardzo precyzyjny i jednolity, kto i na jakich warunkach będzie mógł starać się o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego oraz jak samodzielnie wyliczyć kwotę do zwrotu. Nowe przepisy Wprowadzają korzystniejsze zasady wyliczania odsetek od dokonywanych zwrotów nadpłat. Według obecnie obowiązujących przepisów odsetki są naliczane od dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy wraz z korektą deklaracji. Natomiast ustawa przewiduje naliczanie odsetek od dnia powstania nadpłaty. Podatnicy, muszą wiedzieć, że fiskus nie zwróci im całego zapłaconego od sprowadzonego samochodu podatku. Zwrotowi będzie podlegała tylko część akcyzy, obliczona według specjalnego wzoru mówiącego, iż kwota akcyzy do zwrotu stanowi różnicę kwoty akcyzy obliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed 1 grudnia 2006 r. oraz kwoty podatku akcyzowego obliczanego według stawki akcyzy - 13,6 proc. dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 oraz 3,1 proc. dla pozostałych, z uwzględnieniem wartości rynkowej auta. b03372eaa76021e760c13c47b92a865a44a6a3b3 

(256-4)

Słowa kluczowe akcyza pojazdy używane