Legislacja

Wdrożenie procedury czasowego niepopierania opłat autostradowych

24 czerwca 2015

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyznania ministrowi infrastruktury i rozwoju, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszonych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego w związku z wdrożeniem procedury umożliwiającej czasowe niepobieranie opłat za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk - Toruń, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Rada Ministrów podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu pobierania opłat za przejazdy autostradą A1. Okres wakacyjny, a szczególnie weekendy, to czas wzmożonego natężenia ruchu samochodowego na autostradzie A1 (odcinek Gdańsk, węzeł Rusocin - Toruń, węzeł Czerniewice).

Zawieszenie poboru opłat na bramkach będzie obowiązywać w określonych godzinach weekendów wakacyjnych, podczas których spodziewane jest duże natężenie ruchu pojazdów, a w związku z tym możliwość wystąpienia zatorów w ruchu. Niepobieranie opłat za przejazdy obejmie wszystkich użytkowników autostrady A1, na wszystkich miejscach poboru opłat.

Rząd zdecydował także o przekazaniu Krajowemu Funduszowi Drogowemu 50 mln zł na pokrycie strat spowodowanych zawieszeniem opłat za przejazdy autostradą A1 w weekendy wakacyjne (koniec czerwca, lipiec i sierpień br.).

Darmowe przejazdy A1 będą obowiązywać: od piątku od godziny 16.00, w sobotę i niedzielę w godzinach od 7.00 do 22.30. Ze względu na rozpoczynające się wakacje - za korzystanie z autostrady nie zapłacimy już w ostatni czerwcowy weekend (26 - 28 czerwca). Natomiast w sierpniu (15 sierpnia dzień świąteczny) darmowe przejazdy rozpoczną się już 13 sierpnia od godziny 16.00 i zakończą w niedzielę 16 sierpnia (o godzinie 22.30).