Legislacja

Wiarygodność alkomatów

12 stycznia 2010

“Dziennik” analizuje pytanie: czy policyjne alkomaty są wiarygodne? Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uważa, że nie. I alarmuje: trzeba ustawowo nakazać kontrolę alkomatów. Bez kontroli - jak dowodzą adwokaci - łatwo podważyć w sądzie odczyt stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych domaga się, by alkomaty były poddawane równie rygorystycznej kontroli jak radary do pomiaru prędkości. "To umożliwi skuteczniejsze ściganie pijanych kierowców, bo odbierze im powód do podważania wyników badań alkomatem" - tłumaczy Krzysztof Brzózka, dyrektor PARPA. Do postulatu Agencji przychyliło się już Ministerstwo Zdrowia, które w projekcie ustawy o wychowaniu w trzeźwości zapisało obowiązek regularnych badań alkomatów przez policję (tzw. wzorcowanie). Czy to znaczy, że teraz te urządzenia pokazują nieprawidłowe wyniki? Aż tak źle nie jest. Bo choć alkomaty nie muszą być badane, policja regularnie to robi z własnej inicjatywy. "To nasze wewnętrzne wytyczne. Wszystkie komendy je znają i stosują się do nich" - przekonuje podinspektor Józef Syc, naczelnik Wydziału Nadzoru i Koordynacji Wydziału Ruchu Drogowego KGP. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uważa jednak, że to za mało.