Legislacja

Więcej informacji w umowie kupna/sprzedaży

1 stycznia 2016

W umowach kupna lub sprzedaży, fakturach muszą być wpisane pełne dane nabywcy samochodu. Nie wystarczy nazwisko i adres zamieszkania. Od nowego roku obowiązkowe będą: PESEL, REGON, adres zamieszkania albo siedziby firmy.