Legislacja

Winiety do dalszych prac w Komisji Infrastruktury

12 czerwca 2008

Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych, który przewiduje zniesienie winiet umożliwiających kierowcom TIR-ów bezpłatny przejazd autostradami – informuje “Gazeta Prawna". Wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zgłosiły podczas środowej debaty kluby: PiS, Lewicy oraz koło SdPl-NL. Głosowanie wniosku o odrzucenie rządowego projektu ustawy poprzedziła burzliwa wymiana zdań między posłami. Przeciw zniesieniu winiet i opłatom za autostrady dla ciężarówek protestowali kierowcy TIR-ów. Wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, odpowiadając na pytania posłów, wyjaśnił, że projektowane zmiany do ustawy zaprowadzają porządek w opłatach za korzystanie z dróg. Już w 2005 r., gdy ustawa o drogach publicznych była uchwalana, ówczesny rząd zastrzegał się, że rozwiązania dotyczące winiet są tymczasowe. W opinii wiceministra, za autostrady powinni płacić ci, którzy z nich korzystają i niedopuszczalna jest sytuacja, gdy przejazd ciężarówek jest finansowany z Krajowego Funduszu Drogowego, tj. przez wszystkich podatników. Projekt został dziś skierowany do dalszych prac w komisji infrastruktury. Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski zalecił, by komisja przygotowała sprawozdanie z prac do 24 czerwca.