Legislacja

Włączamy światła mijania

1 października 2006

Zaczyna obowiązywać nakaż jazdy włączonymi światłami mijania. Za niedostosowanie się do tego przepisu grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Przepis będzie obowiązywał do końca lutego. Policjanci apelują jednocześnie, by kierowcy sprawdzili przed zimą stan techniczny swego auta w tym również oświetlenia, gdyż źle ustawione reflektory mogą oślepiać innych użytkowników dróg. Obecnie już w 13 krajach europejskich używanie świateł mijania w ciągu dnia obowiązuje przez cały rok – m.in. w Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Islandii. We Włoszech i na Węgrzech cały rok na światłach jeździ się w obszarach niezabudowanych, a w Hiszpanii jest takie zalecenie. Takie rozwiązania zaleca także Komisja Europejska.

Komenda Główna Policji przypomina: aby stan oświetlenia naszego pojazdu w pełni przekładał się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dobrze jest dokonać choćby wizualnej kontroli stanu technicznego oświetlenia w ramach obsługi codziennej pojazdu oraz sprawdzić, czy chociażby ustawienie wiązki świateł jest prawidłowe i nie będzie powodować oślepienia innych uczestników. Ujawnione usterki powinny zostać usunięte. W przeciwnym przypadku należy się liczyć z reakcją policjantów ruchu drogowego i stosowaniem przez nich odpowiednich środków przewidzianych prawem, do których w zależności od okoliczności, zaliczyć należy: - Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (art. 132 PRD), - Skierowanie pojazdu na stację diagnostyczną celem dokonania dodatkowego badania (art. 81ust. 8 PRD), - Nałożenie grzywny w postaci mandatu karnego (art.88 Kodeksu Wykroczeń, art. 96§1 pkt 5 KW, 97KW), - Skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Obowiązek włączenia świateł mijania wynika z art. 51 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym : ,,1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza: 1) w czasie od zmierzchu do świtu; 2) w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego – przez całą dobę; 3) w tunelu.”