Legislacja

Wniosek dot. uprawnień ITD. wycofany

2 lutego 2015

Dziś na godz. 9 wyznaczona była rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku prokuratora generalnego, dotyczącego uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) do nakładania mandatów za wykroczenia drogowe (U 3/13). Do rozprawy jednak nie dojdzie. PG w ostatniej chwili wycofał wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom ITD oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2011 r. nr 135, poz. 790). Zrobił to, bo nie widzi szans na wygraną. - Cofnęliśmy wniosek, ponieważ analiza orzecznictwa TK z ostatniego okresu nie pozwalała prognozować, że sędziowie podzielą nasze stanowisko - przyznaje prokurator Wojciech Sadrakuła z PG.